2018 Verimlilik Proje Ödülleri İçin Başvuru Süreci Başladı


T. C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla her yıl düzenlenmekte olan “Verimlilik Proje Ödülleri için ödül ve değerlendirici başvuruları için süreç başladı.

 Paylaş

2018 yılı Verimlilik Projesi Ödülleri için sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları, uygulamış oldukları verimliliği arttırma projeleri ile ödüle başvurabilecekler. Ayrıca, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanlar, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcileri de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmek için başvuruda bulunabilecekler. Başvurular 9 Ocak tarihine kadar yapılabilecek.
2018 yılı Verimlilik Proje Ödülleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresini ziyaret etmeleri gerekiyor.

Verimlilik

Diğer Haberler