Kooperatifçilik E-Sertifikasyon


Anadolu Üniversitesi tarafından, kooperatifçilik sektörüne doğrudan veya dolaylı olarak hizmet verenlerin eğitim seviyelerini artırmak amacı doğrultusunda, eğitim ve bilgilendirmeye yönelik olarak “ kooperatifçilik e-Sertifika programı” hayata geçirilmiştir.

 Paylaş

Söz konusu program içeriği; Bakanlığımız, Gümrük Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin ortak çalışmaları ile belirlenmiştir.
Kooperatifçilik e-sertifika programı; kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri, kooperatif müdürleri, çalışanları, ortakları, kooperatifçilik alanında çalışan kamu görevlileri, hukukçular, muhasebeciler gibi geniş bir hedef kitleye yönelik olarak hazırlanmıştır.
Program için hazırlanan eğitim kitabında; kooperatifçilik ilkeleri, başarılı kooperatifçilik uygulamaları, 1163 sayılı kooperatifler Kanunu temel alınarak kooperatiflerin kuruluş, işleyiş ve ortaklık yapısı ile organlarının işleyişi, bakanlık temsilcisinin görevleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince kooperatiflerce tutulması zorunlu ticari defter ve belgeler, muhasebe ve finansal tablolar, vergi ve sigorta beyannamelerine kadar kooperatif işletmelerin ihtiyaç duyduğu tüm mevzuatsal bilgiler ve pratik uygulama örnekleri yer almaktadır.
Sertifika programına katılacak şahıslar program giderlerini kendileri karşılayacaktır. Söz konusu programa ilişkin detay bilgiler Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin http://esertifika.anadolu.edu.tr/
rogram/58/kooperatifcilik
internet adresi üzerinden ulaşılabilmekte ve Kooperatifçilik e-Serifika Programı başvuruları, “2018 Güz Döneminde” bu adresten yapılabilmektedir.
Odamıza kayıtlı kooperatiflere duyurulur

Kooperatifçilik, E-Sertifikasyon

Diğer Haberler