Cosme Programı- Erasmus For Young Entrepreneurs 2019 Çağrısı


Sayın Üyemiz, Bilindiği üzere, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalanmış olup, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

 Paylaş

Yazıda, ülkemizin Programdan yararlanma durumunun, projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesinin ve sürece teknik destek sağlanmasının KOSGEB’in öncelikleri arasında yer aldığı belirtilmektedir.
Bu kapsamda, COSME Programından verimli bir şekilde yararlanılabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, KOSGEB tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları, çağrılara ilişkin duyuru, teknik destek ve izleme çalışmaları yürütülmektedir.
COSME Programı kapsamında “Genç Girişimciler için Erasmus 2019- Erasmus for Young Entrepreneurs 2019” proje teklif çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler Ek’te yer almaktadır.
Bahse konu olan çağrıya başvuru yapmayı planlayan üyelerimizin sürece ilişkin gelişmeleri (abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr) e-posta adresine bildirmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Ek : Bilgi Notu (3 sayfa) http://www.aso.org.tr/wp-content/uploads/2019/05/Bilgi-Notu.pdf

cosme, erasmus

Diğer Haberler